Reiserefusjon

Reisene blir dekket i henhold til NUKs Reisereglement - 2023. Reiserefusjon gjøres kun for betalende medlemmer av NUK og kvitteringen/billetten må legges ved søknaden og gjelder kun på NUKs sentrale arrangementer. Deltakere har en egenandel på 350kr. Det refunderes inntil kr.1000 for reiser innenfor grensene av et bispedømme/stift, kr.1500 hvis reisen krysser en stiftsgrense, kr.2000 hvis reisen er mellom OKB og Tromsø Stift.


Personalia
 

Arrangement 

 


Reisemåte

For å få refundert reiseutgifter, må du legge ved alle kvitteringer du ønsker å få refundert. Refusjon utbetales først etter endt arrangement når deltakelse på arrangementet er bekreftet av arrangementsansvarlig.


Powered by Cornerstone